tisdag 9 september 2014

Kvarnbyvallen

Redan för flera hundra år sedan började man mala mjöl här i trakten. Ett industrisamhälle växte fram där stora delar finns kvar än i dag.

Men det var ju inte detta som det skulle handla om i det här inlägget.

Kvarnbyvallen var Mölndals första riktiga idrottsplats. Den invigdes den 15 juli 1934.
Det byggdes läktare och anlades löparbanor. Det fanns även ytor för kulstötning och längdhopp med mera.

1937 upprustades löparbanorna upp och det såddes nytt gräs.
Sedan hade idrottsplatsen ett långt och innehållsrikt liv. Bland annat så anställdes det en föreståndare som skulle sköta om platsen.

1992 avtalades det med Fässbergs IF om driften.

2003 rev man läktaren i trä som fanns på den ena långsidan.

2006 bytte Fässbergs IF till Åbyvallen.

Man fortsatte fram till sommaren 2012 att klippa gräset så att eleverna på Kvarnbyskolan kunde använda området.
Dock fick övriga delar av anläggningen stå i förfall.

Bilderna nedan är från 2009, och man kan se att gräset fortfarande klipps.

Idag är området under omdaning och det skall byggas bostäder.
2007 antogs en detaljplan för området men densamma överklagades både till Länsstyrelsen och senare regeringen. Den sistnämnda upphävde detaljplanen.
Hela processen gjordes om och en ny detaljplan antogs 2010. Även denna överklagades så långt det gick, men utan att den upphävdes. Därmed vann den laga kraft 2012.

Enligt information skall detta område nu vara färdigbyggt. Bland annat med en hiss upp på berget.
Jag har ej vart där för att kontrollera så jag vet inte hur det ser ut idag. Jag får återkomma i frågan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar